Πρόσκληση σύγκλησης συμβουλίου ακτοπλοϊκών συγκοινωνών (03/27-06-2022)