Πρόσκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 08/25-11-2022