Πρόσκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) 07/20-10-2022