Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 08 την 23/10/2023