Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)