Πρόσληψη 'Εκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ναυτικού (ΑΕΝ ) Κρήτης