Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών διδακτικού έτους 2020 – 2021, για τις θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων των ειδικοτήτων της σχετικής επαναπροκήρυξης