Πρόσληψη Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικού Προωπικού στο κέντρο επιμόρφωσης στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ)