Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ιατρού) στο ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων