Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο κέντρο επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων Μακεδονίας (ΚΕΣΕΝ/Π/Μακεδονίας)