Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2024-25