Πρόσληψη Ωρομίσθιου Ε.Π. ΚΕΣΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από το ΚΕΣΕΝ Π /Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνεται η πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών.

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης εδώ.

Share: