Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη (ατζέντα) Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών Αριθ 01/01-02-2022

Για να δείτε την Συμπληρωματική ημερήσια διάταξη πατήστε εδώ.

Προγενέστερη ανάρτηση εδώ.

Share: