Τροποποιητικές δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για την περίοδο 01/11/2022-31/10/2023