Τροποποιητική απόφαση διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού