Υποβολή αρχικού πίνακα κατάταξης και αρχικού πίνακα αποκλειόμενων, ειδικότητας Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως Ε.Ν. κατόπιν Απόφασης Αναπομπής για υποψηφίους ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022