Υποβολή οριστικών αξιολογικών - επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων ειδικότητας Πλοιάρχων Α'-Β'-Γ' Τάξης Ε.Ν. υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου