Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών και των χερσαίων μέσων

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακών ασύρματων δικτύων φωνής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρησιακών μέσων με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), καθώς και η κάλυψη της πλειοψηφίας των αναγκών των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλιακών οργάνων των πλωτών - χερσαίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» είναι 6.499.552,40€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

- Προμήθεια ψηφιακών αναμεταδοτών VHF, ψηφιακών φορητών πομποδεκτών VHF και ψηφιακών πομποδεκτών VHF βάσεως για τη μετάβαση του ασύρματου αναλογικού δικτύου VHF του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε πλήρως ψηφιακή τεχνολογία.

- Προμήθεια πομποδεκτών MF/HF για την αναβάθμιση των επικοινωνιών μέσω μεσαίων/βραχέων κυμάτων (δίκτυο MF/HF).

- Δημιουργία νέου ασύρματου ψηφιακού δικτύου φωνής σε UHF συχνότητες με την προμήθεια ψηφιακών αναμεταδοτών UHF, ψηφιακών φορητών πομποδεκτών UHF και ψηφιακών πομποδεκτών UHF βάσεως.

- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού και συστημάτων [Radar, NAVTEX (NAVigational TEleX), GPS plotters, SART (Search and Rescue Transponder), AIS (Automatic Identification System), ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)].

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες μετάδοσης και κρυπτογράφησης δεδομένων, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ των επιχειρησιακών μέσων (πλωτών και χερσαίων), των Λιμενικών Αρχών και λοιπών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Παράλληλα, η προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού και συστημάτων υψηλών δυνατοτήτων θα αναβαθμίσει καθοριστικά την επιχειρησιακή ικανότητα των πλωτών μέσων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να καλύψει σχεδόν το σύνολο των εκτιμώμενων αναγκών για την επόμενη πενταετία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στον τομέα της Έρευνας και Διάσωσης, αλλά και εν γένει στη σημαντική βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών).

Δείτε την παλιότερη ανακοίνωση ΕΔΩ

ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΔΗΔΕΠ Ταμείο Συνοχής
Share: