Προμήθεια Ενός (01) Σκάφους Κατάλληλα Διαμορφωμένου με Υγειονομικό Εξοπλισμό

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια του σκάφους ώστε:

  • να είναι εφικτή η παραλαβή και μεταφορά ατόμων που νοσούν από επικίνδυνες μεταδιδόμενες ασθένειες και επιβαίνουν σε επιβατηγό πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, εμπορικό πλοίο ή άλλου τύπου πλοίο, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα παραμένοντας αγκυροβολημένο σύμφωνα με οδηγίες στην περιοχή αλλά όχι εντός λιμένα, ιδιαίτερα με την επάνδρωση κατάλληλου εξοπλισμού και εξειδικευμένου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού,
  • να υπάρχει η δυνατότητα διακομιδής ασθενών στο πλαίσιο αναγκών του ΕΚΑΒ, αυξάνοντας έτσι την αίσθηση ασφάλειας στους πολίτες, ιδιαίτερα των νησιών της περιφέρειας, καθώς θα ισχυροποιηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης και αυτών όταν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.
  • να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την αντιμετώπιση συμβάντων ανθρωπιστικής καταστροφής στο θαλάσσιο χώρο, όπως ένα ναυάγιο ή μια πυρκαγιά σε πλοίο που κινείται ή είναι ακυβέρνητο στη συγκεκριμένη περιοχή και κατά την επιτήρηση θαλάσσιων οδών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Προμήθεια Ενός (01) Σκάφους Κατάλληλα Διαμορφωμένου με Υγειονομικό Εξοπλισμό» είναι 500.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται:

- Προμήθεια ενός (01) περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένο με υγειονομικό εξοπλισμό προς κάλυψη των αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής της Περιφέρειας Αττικής.

Η υλοποίηση του έργου συμβάλλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014 – 2020, σε ότι αφορά στην συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας και αφετέρου αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

logos
ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΔΕΜ
Share: