Προμήθεια σταθερών και φορητών ηλεκτρο – οπτικών συστημάτων πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια δεκαεπτά (17) μόνιμων/σταθερών και δέκα (10) φορητών ηλεκτρο – οπτικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ), τα οποία, στο πλαίσιο των περιπολιών που εκτελούν και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον έλεγχο και την παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.800.000€. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» με τίτλο «Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Μονίμων/Σταθερών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων και Δέκα (10) Ατομικών Φορητών» στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Αναλυτικότερα, το έργο αποτελείται από:

Υποέργο 1: Προμήθεια δεκαεπτά (17) μόνιμων/σταθερών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων ανίχνευσης παρακολούθησης και εγκλωβισμού στόχων με θερμική κάμερα.

Υποέργο 2: Προμήθεια δέκα (10) ατομικών-φορητών ηλεκτροπτικών συστημάτων για την επιτήρηση του θαλάσσιου πεδίου.

Ο εν λόγω εξοπλισμός αποτελεί εργαλείο που ενισχύει την έγκαιρη επίγνωση της κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο (Maritime Domain Awareness) όπου επιχειρούν τα πλωτά σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η ανίχνευση – εντοπισμός μικρών στόχων (ανθρώπινη δραστηριότητα, μικρό σκάφος) από μακρινές αποστάσεις τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και της νύχτας (με χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας) προσδίδοντας επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην επιτήρηση του θαλασσίου πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο, τα πλωτά θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις συνεχώς αυξανόμενες επιχειρησιακές προκλήσεις στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης τους και ειδικότερα στην αντιμετώπιση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας.

ΕΠΑΛΘ
ΕΤΘΑ ΕΠ ΑλΘ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΕΜ
Share: