Υγειονομικά πρωτόκολλα - εγκύκλιοι

Share:    

«Με το από 14/03/2023 πρακτικό της 1ης Συνεδρίασής της, η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ενέκρινε την οριζόντια άρση της υποχρεωτικότητας όλων των περιορισμών ανά την επικράτεια, εκτός των όσων ισχύουν στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) και στις Δομές υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές). Κατόπιν τούτου, με την έκδοση της με αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17849/26-03-2023 (Β'1954) ΚΥΑ, από τις 27-03-2023 δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα που συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας και αφορούν στη δραστηριότητα των κρουαζιερόπλοιων, των επαγγελματικών/ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.Σημειώνεται ωστόσο ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα γενικά και ειδικά μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων.»