Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ