Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης: αποκατάσταση βαθών στην λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοϊας – οδική σύνδεση με νέα περιφερειακή οδό

info δελτίο τύπου.jpg
Share:    

Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστου Στυλιανίδη για την άδεια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΥΛΟ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ – ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ» εκδόθηκε σήμερα 22-03-2024, ύστερα από αίτημα του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. Σκοπός του προς εκτέλεση έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τις εξής παρεμβάσεις:

α) αποκατάσταση των βαθών στη λιμενολεκάνη και στο δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα.

β) οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου, είναι άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.

Το έργο έχει εμβληματικό χαρακτήρα καθώς με την υλοποίησή του ο λιμένας Αλεξανδρούπολης καθίσταται στρατηγικός, ενεργειακός και εμπορικός κόμβος της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί αφενός, η εξασφάλιση των αναγκαίων εκείνων συνθηκών για τον απρόσκοπτο και ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων και αφετέρου, η οδική σύνδεση του λιμένος με τη νέα Περιφερειακή Οδό που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα απευθείας προς την Εγνατία Οδό.

Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφοριστεί το αστικό οδικό δίκτυο που, επί του παρόντος, επιφορτίζεται το σύνολο της κίνησης του λιμένος με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Το έργο εντάχθηκε στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» και υλοποιείται από το ΤΑΙΠΕΔ σύμφωνα με το ν. 4799/2021 και ο προϋπολογισμός δημοπράτησής του ανέρχεται συνολικά σε 19.072.880,72 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η υλοποίηση του έργου γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και φορέας χρηματοδότησής του είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΥΝΑΝΠ

Σχετικές εικόνες