Ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα πλοία με μακροχρόνιο ελλιμενισμό

UNANP.width-1600.jpg
Share:    

Νεότερες οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό έστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Μεταξύ αυτών, ορίζεται η στενή επαφή με κρούσμα COVID-19 στο πλοίο, η περιστασιακή επαφή, οι τρόποι μείωσης του κινδύνου εισαγωγής ατόμων με συμπτώματα στο πλοίο, αλλά και τα γενικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων σε αυτά.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

οδηγίες ΕΟΔΥ COVID-19 πλοία

Σχετικές εικόνες