Έκδοση Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

info δελτίο τύπου.jpg
Share:    

Ανακοινώνεται ότι , σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τους φορείς της επιβατηγού ναυτιλίας και κατόπιν Γνωμοδότησης του συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 2253.5/25412/2024/08-04-2024 (Β’ 2212) Υπουργική Απόφαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, με τίτλο "Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)".

Στον Κανονισμό ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α.Σ. και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Η Υ.Α. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr στη διαδρομή , "ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ"-"ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"-"Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.)"-"Υπουργικές Αποφάσεις"-"Θαλάσσιες Ενδομεταφορές και ναυλολόγιο" με τίτλο "Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)".

Στυλιανίδης Υπουργική απόφαση Κανονισμός ΣΑΣ ΥΝΑΝΠ

Σχετικές εικόνες