Έναρξη ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ

Screenshot_1.png
Share:    

Τίθεται σήμερα 09-11-2020, στην παραγωγική της έκδοση, η ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ,  για την ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και την πλήρη διεκπεραίωσή  τους  από τις Λιμενικές Αρχές χωρίς τη φυσική παρουσία του πολίτη.

Οι κατηγορίες για τις οποίες δύνανται να καταχωρούνται αιτήσεις  από τους πολίτες και να διεκπεραιώνονται από τις Λιμενικές Αρχές, είναι οι ακόλουθες:

-Άδεια ναυαγοσώστη

-Δραστηριοποίηση δύτη 

-Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

-Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

-Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

-Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

-Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου 

-Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

-Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

-Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης. Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες. 

Η ανωτέρω εφαρμογή θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχεται στους πολίτες,  θα επιτευχθεί μέσω αυτής η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους, με πλήρη διαφάνεια και αξιοπιστία ενώ παράλληλα θα αποφορτιστούν οι Λιμενικές Αρχές. 

Σχετικές εικόνες