Γ. Πλακιωτάκης: Προτεραιότητα μας η ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος της ελληνικής ναυτιλίας

image00224.jpeg
Share:    

Στους βασικούς άξονες της εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής στον τομέα της ποντοπόρου ναυτιλίας αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στην διάρκεια ομιλίας του ως καλεσμένος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά.

Ο κ. Πλακιωτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του εθνικού νηολογίου πλοίων, στην ψηφιοποίηση βασικών λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ που αφορούν την σχέση του με τους πολίτες, τους ναυτικούς και τη ναυτιλιακή επιχείρηση, στην δημιουργία μιας σύγχρονης ολιστικής ναυτικής εκπαίδευσης, στην αναμόρφωση και στην σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ναυτιλίας, αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ειδικότερα ο κ. Πλακιωτάκης αφού τόνισε την προσφορά της ναυτιλίας των Ελλήνων στην εθνική οικονομία της χώρας επισημαίνοντας ότι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στην Ελλάδα από αρχές του 2022 έως και τον Οκτώβριο ανήλθε σε 19.48 δις ευρώ, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων και τα εξής :

Εθνικό Νηολόγιο Πλοίων

«Πάγια και θεμελιώδης επιδίωξη του υπουργείου ήταν και παραμένει η ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος της ελληνικής ναυτιλίας.

Για τον λόγο αυτό στις αρχές του 2021 προωθήσαμε μέτρα για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου. Σήμερα, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή των μέτρων, μπορούμε να μιλάμε για μία επιτυχημένη παρέμβαση, καθώς την διετία 2021-2022 παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση των εγγραφών ποντοπόρων πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, που αντιστοιχεί σε αύξηση 23,8 % για το έτος 2021 και 42,8 % για το έτος 2022, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2020.

Στην ίδια περίοδο η ελληνική διαχείριση πλοίων έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5.114 μονάδων με τον Πειραιά να είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων παγκοσμίως».

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

«Το Υπουργείο είναι από τα πρώτα που προχωρούν στην πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων της ναυτιλίας, με έμφαση στα μητρώα εταιριών, τα νηολόγια και τα μητρώα ναυτικών, περνώντας στην υλοποίηση συστημικών παρεμβάσεων ψηφιακά διαχείρισιμης πληροφορίας, ώστε με την ανάπτυξη εφαρμογών και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων διαδικασιών να διευκολύνουν την ελληνική σημαία.

Σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προκηρύξαμε διαγωνισμό σχεδόν 5 εκ ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τη ψηφιοποίηση των πρώτων αρχείων και ακολουθεί νέος διαγωνισμός 10 εκ ευρώ μέσω ΕΣΠΑ 21-27 για τη ψηφιοποίηση και άλλων κρίσιμων μητρώων, ώστε να μπορούμε πλέον να μιλάμε για διαλειτουργικότητες και να μην ταλαιπωρούμε πολίτες και επιχειρήσεις στη σχέση με το κράτος.

«Σε λίγες μέρες, μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα παρουσιάσουμε μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της απλούστευσης διαδικασιών, με τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και επανέκδοσης του ναυτικού φυλλαδίου.

Με το έργο της «e-θυρίδας ναυτικού», δημιουργούμε μια σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακή διαδικασία επαφής του ναυτικού με τις Λιμενικές Αρχές, περιορίζοντας στο απολύτως αναγκαίο βαθμό την φυσική παρουσία του ναυτικού και εισάγουμε μια νέα εποχή στο Ψηφιακό ναυτικό Φυλλάδιο, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ναυτικών και απελευθερώνοντας ανθρώπινους πόρους στα Λιμεναρχεία.

Επίσης σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή έκδοσης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) με την οποία μπαίνει τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία των ναυτικών. Με μερικά κλικ, θα μπορούν να εκκινήσουν και να ολοκληρώσουν την αίτηση και να παρακολουθούν την εξέλιξη του αιτήματος τους έως και την έκδοση του Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας».

Ναυτική Εκπαίδευση

«Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτικής εκπαίδευσης μέσα από τις 11 παρεμβάσεις».

Με την πολύτιμη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου, αναβαθμίζεται οργανωτικά η δημόσια ναυτική εκπαίδευση και καλύπτονται κενά ετών στη σχέση σπουδαστή – εκπαιδευτικού-διοίκησης-πλοιοκτητών.

Προωθούμε ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που διευκολύνει τόσο τον σπουδαστή, όσο και τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία της γνώσης.

Δημιουργήσαμε το Μητρώο Εκπαιδευτών Ναυτικής Εκπαίδευσης και ψηφιοποίησαμε τη διαδικασία προσλήψεων των καθηγητών, ενώ με το Ίδρυμα Ευγενίδου δημιουργούμε ειδική πλατφόρμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτών, όπως άλλωστε υπήρχε και ως απαίτηση από τις αξιολογήσεις του ελληνικού συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης.

Το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία σχεδίου νόμου πραγματικής και ουσιαστικής αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης με το οποίο θα επιδιώκεται η ολιστική της διαχείριση και αντιμετώπιση από το Λύκειο μέχρι τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τα κέντρα μετεκπαίδευσης των ναυτικών, η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις Ακαδημίες, η ενίσχυση και η ευελιξία στα προγράμματα σπουδών και προσαρμογή στα νέα δεδομένα εκπαίδευσης του ναυτικού επαγγέλματος».

Εκσυγχρονισμός και σταθερότητα θεσμικού πλαισίου

«Προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας. Ήδη ολοκλήρωσε το έργο της η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, μετά από 64 χρόνια, δηλαδή το 1958 που τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας.

Το σχέδιο του νέου Κώδικα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υποβολή του στη Βουλή προς ψήφιση. Παράλληλα προχωρήσαμε στην Κωδικοποίηση των διάσπαρτων και κατακερματισμένων διατάξεων για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα επιβατών.

Τέλος σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, προωθήσαμε μέτρα προσαρμογής του ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στη ναυτιλία με τους κανόνες της Ε.Ε. περί ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, συνήφθη, το Νοέμβριο 2022, νέο συνυποσχετικό της ελληνικής κυβέρνησης με τη ναυτιλιακή κοινότητα, που αναμένεται να αποφέρει έσοδα 60 εκατ. ευρώ το χρόνο στον εθνικό προϋπολογισμό».

Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά Υπουργείο Ναυτιλίας Πλακιωτάκης Ναυτιλία Γιάννης Πλακιωτάκης

Σχετικές εικόνες