Γ. Πλακιωτάκης στο 6ο Delphi Economic Forum: Το τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη» συνιστά δομικό στοιχείο της εθνικής μας στρατηγικής για τα νησιά

DSC_2440.jpg
Share:    

Στις εργασίες του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών συμμετείχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Πορτογαλίας κ. Ricardo Serrão συμμετείχαν σε πάνελ ομιλητών με αντικείμενο την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας. Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Πλακιωτάκης απέδωσε έμφαση στην ανάγκη ισόρροπης προσέγγισης μεταξύ των δραστηριοτήτων της γαλάζιας οικονομίας, της προώθησης της απασχόλησης, της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στον ρόλο της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας για την επίτευξη των στόχων επιμέρους στρατηγικών της Ε.Ε. όπως της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για την Βιώσιμη και Έξυπνη Κινητικότητα. Επιπρόσθετα, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο νησιωτικό χώρο, διά του οποίου προσδιορίζονται συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές, αλλά και προγράμματα χρηματοδότησης που συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα. Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι το τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη» συνιστά δομικό στοιχείο της εθνικής μας στρατηγικής για τα νησιά. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεισφορά του τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ως ενός από τους σημαντικότερους για την Ελλάδα τομείς της γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη ανάπτυξη του οποίου συνιστά εθνική προτεραιότητα.

Μετά το πέρας του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων της Πορτογαλίας και προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Ε.Ε. κ. Serrão, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών.

Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός, παρουσίασε στον πορτογάλο ομόλογό του, τις εθνικές προτεραιότητες επί νομοθετικών και έτερων πρωτοβουλιών της τρέχουσας Πορτογαλικής Προεδρίας στην Ε.Ε.. Ο κ. Πλακιωτάκης απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης πολιτικών που θα διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, υπό όρους που θα σέβονται την εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πλακιωτάκης ανέδειξε την αναγκαιότητα διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ως βασικού παράγοντα ευημερίας και ποιοτικής απασχόλησης στη θάλασσα και την ξηρά, αναγνώρισε τον ρυθμιστικό ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που συνεπάγονται για τη ναυτιλία οι νέες απαιτήσεις προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και μείωσης των αερίων εκπομπών από τα πλοία.

Η διμερής συνάντηση ολοκληρώθηκε, σε εξαιρετικό κλίμα, με τους Υπουργούς να συμφωνούν στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας τους και την ενίσχυση της συνεργασίας τους επί θεμάτων αμοιβαίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τόσο στο πλαίσιο των οργάνων της Ε.Ε. όσο και στον ΙΜΟ.

Γιάννης Πλακιωτάκης Delphi Πλακιωτάκης

Σχετικές εικόνες