Γιάννης Πλακιωτάκης: Βασική προτεραιότητα της Ελλάδας η βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ναυτιλίας 1.jpg
Share:    

Τη δέσμευση της Ελλάδας σε πολιτικές που διασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με όρους που θα σέβονται την εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και του ανταγωνισμού , τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ως βασικός ομιλητής στην κεντρική εκδήλωση της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ναυτιλίας» στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα ο κ. Πλακιωτάκης ανέδειξε την αναγκαιότητα διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ως βασικού παράγοντα ευημερίας και ποιοτικής απασχόλησης στη θάλασσα και την ξηρά, αναγνώρισε τον ρυθμιστικό ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που συνεπάγονται για τη ναυτιλία οι νέες απαιτήσεις προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και μείωσης των αερίων εκπομπών από τα πλοία.

Στο ίδιο πλαίσιο επεσήμανε ότι περιφερειακά μέτρα, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων δεν αποτελούν κατάλληλη λύση για μια παγκόσμια δραστηριότητα όπως η ναυτιλία.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στην ενεργή συνεισφορά της Ελλάδας στη διεθνή προσπάθεια για την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων μέτρων (με εφαρμογή πριν το 2023) για την εφαρμογή της Στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, με ρεαλιστικές προτάσεις που είναι συμβατές με τον τρόπο λειτουργίας της ελεύθερης φορτηγού ναυτιλίας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής ναυτιλίας.

Οι ελληνικές προτάσεις συνοψίζονται στη θέσπιση υποχρεωτικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων, ώστε να επιτευχθεί ο παγκόσμιος στόχος αύξησης κατά 40% την ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων μέχρι το 2030.

Στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας» συμμετείχαν, μεταξύ άλλων ως ομιλητές, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού κ. Kitack Lim, η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών κυρία Adina Vălean, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργοί, πλοιοκτήτες καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλίας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Ναυτιλία

Σχετικές εικόνες