Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021

hcg.59f7dab1e494.width-1600.jpg
Share:    

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021

1. Την 16-03-2021 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2021 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επτά (07) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

     - Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Ισάκογλου Νικόλαος του Αναστασίου (Α.Μ. 863)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Πουλής Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 818)


     - Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1 Αλεξανδράκης Γεώργιος του Ελευθερίου (Α.Μ. 864)
2 Καραγεώργος Γεώργιος του Γερασίμου (Α.Μ. 871)
3 Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)
4 Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)
5 Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)
6 Πασσάδης Νικόλαος του Αθανασίου (Α.Μ. 890)
7 Κανάλης Εμμανουήλ του Πέτρου (Α.Μ. 891)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»
Ουδείς


     - Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1 Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893)
2 Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
3 Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
4 Κανάκης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 899)
5 Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)
6 Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
7 Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)
8 Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)
9 Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)
10 Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
11 Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
12 Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
13 Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
14 Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
15 Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
16 Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
17 Κυριακουλόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου (Α.Μ. 924)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»
Ξυπνητός Φραγκίσκος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 917)


     - Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»
      Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)


2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. Πουλή Κωνσταντίνου του Γεωργίου (Α.Μ. 818).

3. Ο κριθείς ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Ξυπνητός Φραγκίσκος του Ευαγγέλου (Α.Μ.917) προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.

4.  Εν συνεχεία, την 17-03-2021 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2021 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της κενωθείσας θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και Υποναυάρχου. 

5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:
α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. Ισάκογλου Νικόλαο του Αναστασίου (Α.Μ. 863).
β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Αλεξανδράκη Γεώργιο του Ελευθερίου (Α.Μ. 864), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
γ) για την πλήρωση της θέσης Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Μάζη Αντώνιο του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893).

Λιμενικό Σώμα Κρίσεις

Σχετικές εικόνες