Ο Ο.Ο.Σ.Α. ανακοινώνει «Πρωτοβουλία για τις Νησιωτικές Οικονομίες» - Η Ελλάδα βασικός εταίρος στο σχεδιασμό, μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

COVER.jpeg
Share:    

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, ο Ο.Ο.Σ.Α. πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας για τη Νησιωτική Οικονομία και η Ελλάδα μετείχε ως βασικός εταίρος στη διεθνή σύμπραξη που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Η πρωτοβουλία του OECD αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των κοινών χαρακτηριστικών των νησιωτικών οικονομιών, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και των πολιτικών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ευημερία τους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη μιας παγκόσμιας πλατφόρμας εκδηλώσεων και μάθησης των μελών της, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων, την προάσπιση και το διάλογο μεταξύ χωρών, νησιών και νησιωτικών περιοχών, με σκοπό την προσαρμογή προτάσεων πολιτικής για τα συμμετέχοντα κράτη. Να σημειωθεί ότι ήδη η Ελλάδα, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Μηχανισμό Τεχνικής Βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων (DG Reform) της ΕΕ, μετέχει ως επικεφαλής στην υποβολή κοινής διακρατικής πρότασης σε σύμπραξη με τη Σουηδία και την Κροατία και αντικείμενο τη «Βελτίωση της ποιότητας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και Ενδυνάμωση της Ανθεκτικότητας των νησιωτικών οικονομιών Κροατίας, Ελλάδας, Σουηδίας».

Έπειτα από πρόσκληση του ΟΟΣΑ, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλης Κουτουλάκης συμμετείχε στην εναρκτήρια συζήτηση, παρουσιάζοντας τις θεσμικές και προγραμματικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα, σχετικά με τη διαμόρφωση του τομέα δημόσιας πολιτικής της νησιωτικότητας. Στο πλαίσιο της συζήτησης και παρουσίασης από τα εμπλεκόμενα κράτη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από τους συμμετέχοντες για τη μεθοδολογία και το σύστημα διακυβέρνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο νησιωτικό χώρο, που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία, μετείχαν - πέραν του Γενικού Γραμματέα – η κ. Σοφία Θεολογίτου από την Γενική Γραμματεία Συντονισμού, η κα Αθηνά Φωκά από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ, ο κ. Φώτης Βράχας από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γ.Γ. και τα υπηρεσιακά στελέχη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ κ. Μενέλαος Γεωργαντέλης, κα Μαρία Οικονόμου, κα Ευστρατία Αλβανού, κ. Κωνσταντίνος Πιτσούλης και κ. Γεώργιος Μοιρασγεντής.

Η Κροατία εκπροσωπήθηκε από τους Spomenka Đurić -State Secretary of Ministry of Regional Development and EU Funds , Veljko Radić - Head Of Sector of Ministry of Regional Development and EU Funds, Ivo Vrandečić Loje- Head of Service at Islands Directorate of Ministry of Regional Development and EU Funds. Η Σουηδία εκπροσωπήθηκε από τους Roland Engkvist - EU-Coordinator and international officer, Region of Gotland, Lina Holmgren- Strategic Regional Development of Gotland, Maria Ahlsved - Deputy Director at Ministry of Enterprise & Innovation. Η Σκωτία εκπροσωπήθηκε από τους Cameron Anson-Repopulation and Island Communities Policy Manager at The Scottish Government, Francesco Sindico -Lawyer , Coinneach Morrison -Highland Council. Εκ μέρους του OECD συμμετείχαν ως διοργανωτές της πρωτοβουλίας οι κ.κ. Enrique Garcilazo, Deputy Head Regional Development and Multi-level Governance Division, Centre for Entrepreneurship SMEs Regions and Cities και Stefano Barbieri, Senior Policy Analyst, Regional Development and Multi-level Governance Division, Centre for Entrepreneurship SMEs Regions and Cities.

OECD Νησιωτικότητα ΓΓΑΙΝΠ Κουτουλάκης ΥΝΑΝΠ ΕΣΠΑ ΟΟΣΑ

Σχετικές εικόνες