Ολοκλήρωση Στρατηγικού έργου MED OSMoSIS (INTERREG MED 2014-2020)

εικόνα 1.jpg
Share:    

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το στρατηγικό έργο MED OSMoSIS στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020 και συγκεκριμένα στο στρατηγικό θεματικό πεδίο της Θαλάσσιας Επιτήρησης (Maritime Surveillance), στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος– Ενίσχυση της Μεσογειακής Διακυβέρνησης (Ειδικός Στόχος: «Υποστήριξη της διαδικασίας ενίσχυσης και ανάπτυξης πολυμερών πλαισίων συντονισμού στη Μεσόγειο για την κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων»), με τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του έργου 10 εταίρων από 8 χώρες της Μεσογείου και 6 συνδεδεμένων εταίρων (associated partners) μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA).

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο περιθώριο συμμετοχής της ως Επικεφαλής Εταίρος στο Στρατηγικό αυτό Έργο (MED OSMoSIS-MEDiterranean gOvernance for Strategic Maritime Surveillance and Safety ISsues) διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας (Amalia Athens Hotel, Σύνταγμα, Λ.Αμαλίας 10) την εκδήλωση παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 με τη συμμετοχή εταίρων και πλήθους φορέων από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως εκπροσώπων της Secrétariat général de la mer - Premier ministre (SGMer), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ESRI - ArcGIS κ.α.

Ενεργό συμμετοχή στην εκδήλωση είχαν οι κκ:

-Mr Alexis Blum (εκπρόσωπος της Secrétariat général de la mer - Premier ministre (SGMer) o οποίος μεταξύ άλλων τόνισε στην ομιλία του τη συνεχή συνεργασία του φορέα του με την Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ για το σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως το MED OSMoSIS,

-Mr Sven Tahon, specialist in maritime surveillance (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), ο οποίος εξήρε τη συνεχή του συνεργασία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του στρατηγικού και συνεχάρη ιδιαίτερα την υλοποίηση αναβάθμισης της διαλειτουργικότητας της WebGIS πλατφόρμας ΥΝΑΝΠ, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της Ε.Δ. ΕΣΠΑ και τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων και το 1ο Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης. Επίσης ο κ. Tahon στο πλαίσιο της ομιλίας του, παρουσίασε τις άμεσες στρατηγικές προτεραιότητες του EFCA.

Τονίζεται ότι το συνολικό κόστος του στρατηγικού έργου ανήλθε στα 3 εκ. Ευρώ με τη συγχρηματοδότηση κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 35 μήνες.

ΥΝΑΝΠ ΕΣΠΑ

Σχετικές εικόνες