Ομιλία Yπουργού Nαυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη επί του σχεδίου νομού για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο και την αναβάθμιση του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

IMG_1229.jpg
Share:    

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ :

«Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή»

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ, 27/01/2021

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δεν μπορώ, αλλά και δεν θέλω να κρύψω την ικανοποίηση μου, ως βουλευτής, ως Υπουργός αυτής της κυβέρνησης, αλλά και ως νησιώτης, γιατί, μετά από συστηματική προσπάθεια, εξαντλητική διαβούλευση, αλλά και γόνιμη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, εισηγούμαι σήμερα στην ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένα σχέδιο Νόμου που αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο που το Ελληνικό Κράτος προσεγγίζει τα νησιά και τους νησιώτες.

Όπως γνωρίζετε, το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της πατρίδας μας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαμένει το 15,1% του συνολικού μας πληθυσμού, ενώ τα νησιά και οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτά, στη θάλασσα και τον παράκτιο χώρο τους, είναι σημαντικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι για τη χώρα μας.

Παρά το γεγονός αυτό, η νησιωτικότητα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στη σωστή της διάσταση. Με ολοκληρωμένο, μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό. Γι’ αυτό τα νησιά μας αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολίες προσβασιμότητας, προσπελασιμότητας και διασφάλισης ελάχιστων «στρατηγικών» υποδομών και παροχών.

Το σχέδιο Νόμου που συζητούμε, αλλάζει τα δεδομένα στον τρόπο που το Ελληνικό Κράτος προσεγγίζει τη νησιωτικότητα και τους νησιώτες και συνιστά σημαντική τομή στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας.

Για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η διαμόρφωση πολιτικής για τη νησιωτική Ελλάδα.

Για πρώτη φορά, οι αποσπασματικές παρεμβάσεις, δίνουν τη θέση τους σε ολιστική στρατηγική προσέγγιση.

Για πρώτη φορά, εισάγεται η υποχρέωση για Εθνική Στρατηγική για το νησιωτικό χώρο, με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες – στόχους τόσο στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό επίπεδο και συγκεκριμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.

Για πρώτη φορά, η Στρατηγική αυτή αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν και περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για να υλοποιηθεί.

Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενεργοποιείται, σε ρόλο συντονιστικό, για τη συνολική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού των νησιών μας.

Για πρώτη φορά, επιτρέψτε μου να πω, δικαιώνεται 100% το δεύτερο σκέλος του ονόματος του Υπουργείου. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί το δομικό στοιχείο της πρότασής μας.

Το Σχέδιο Νόμου βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής αντίληψης και προσέγγισης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελλάδα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει πρωτοβουλίες, προτάσεις και προγράμματα που τα προηγούμενα χρόνια υλοποιούντο στερούμενα ενός πλαισίου Στρατηγικής και χωρίς συντονισμό.

Εν απουσία του στρατηγικού πλαισίου που σήμερα εισάγουμε, δημιουργήθηκε πανσπερμία έργων ή παρεμβάσεων που πλέον θα αποκτήσουν συνοχή, αλλά και νόημα προκειμένου κάθε ευρώ που πέφτει στα νησιά μας να πιάνει τόπο και να απαντά στις υπαρκτές και σημαντικές ανάγκες.

Είναι ένα νομοσχέδιο που για πρώτη φορά το Κράτος δημιουργεί το πλαίσιο για να αναλάβει τις ευθύνες τους απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και εισάγει διατάξεις για να διασφαλίσει το ελάχιστο που οφείλει το κράτος στους νησιώτες και κυρίως κρίσιμες υποδομές και δημόσιες λειτουργίες, όπως τα λιμάνια, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις κα.

Για όλα τα άλλα αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς.

Δεν υποκαθιστά το Υπουργείο Ναυτιλίας κανένα.

Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει εκεί που η αγορά αποτυγχάνει, διασφαλίζοντας εδαφική συνοχή με όρους κοινωνικής, οικονομικής ισορροπίας πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τους ιδιαίτερου οικο-πολιτιστικού αποθέματος των νησιωτικών μας περιοχών.

Με μεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα αποτυπώνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, αλλά και στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, η υψηλή θέση που κατέχει η Νησιωτική Πολιτική και η Θάλασσα στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το μεγαλύτερο έλλειμμα και στοιχείο αναποτελεσματικής άσκησης δημοσίων πολιτικών στο νησιωτικό χώρο, ήταν η έλλειψη εξειδικευμένων ή διακριτών προγραμμάτων για το νησιωτικό χώρο.

Μέσω του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προδιαγράφονται 3 διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνουν:

Χρηματοδότηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα - Πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ.

Το Πρόγραμμα Νέαρχος θα δημιουργηθεί μέσα από τη συνεργασία του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Ταμείο Παρακαταθηκών, με το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε την άμεση ενεργοποίησή του.

Στόχος είναι να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που ετησίως διαθέτει το Υπουργείο για την κάλυψη κρίσιμων έργων δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς:

α) λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών ωρίμανσης αυτών

Κάθε χρόνο το ΥΝΑΝΠ ικανοποιεί αιτήματα των φορέων διαχείρισης λιμένων, μονάχα έως 4,5 εκ ευρώ.

Στόχος είναι να καλύψουμε υπαρκτές και περιβαλλοντικά συνεπείς παρεμβάσεις με γνώμονα την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, επάρκεια υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος.

β) υποδομών αφαλάτωσης και δικτύων διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά,

γ) έργων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και

δ) πολυετών συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας (δηλαδή άγονες γραμμές) και με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε τον πιο κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας ανάπτυξης των νησιών που έχει να κάνει με την επαρκή και ασφαλή διασύνδεση.

Σε συνεργασία με το ΝΕΕ και το ΣΕΕΝ προχωράμε σε ουσιαστική αναβάθμιση του δικτύου αγόνων γραμμών και ενισχύουμε εμπράκτως την εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου.

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας.

Το Πρόγραμμα Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθεί σε διαδοχικούς κύκλους σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Προβλέπει στήριξη μέσω μικροπιστώσεων ή επιχορηγήσεων για να αντιμετωπισθούν κρίσιμα λειτουργικά έξοδα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των νησιών μας.

Η στήριξη του κράτους είναι αναγκαία για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος που σχετίζεται με τα μειονεκτήματα ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο νησιώτης επιχειρηματίας και ιδίως στα μικρά νησιά και αντιλαμβάνεστε όλοι τη σημασία που έχει να διαθέσουμε τις δυνάμεις μας για οικονομική δραστηριότητα στα νησιά μας σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο μελέτης που αναθέσαμε ως Υπουργείο και εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διεξήχθη για πρώτη φορά έρευνα σε νησιωτικές επιχειρήσεις το οποίο ανέδειξε ότι η λειτουργική υποστήριξη στη μικρο-επιχειρηματικότητα των νησιών αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της μικρο-επιχειρηματικότητας στα νησιά μας, ενώ παράλληλα το χρηματοδοτικό κενό ανά επιχείρηση είναι μικρότερο των 100 χιλιάδων ευρώ, επομένως μιλάμε για μικρο-επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα σε ορίζοντα λίγων ετών.

Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας.

Πρόκειται για Ταμείο Χαρτοφυλακίου που θα συσταθεί σε συνεργασία του Υπουργείου με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα εστιάζει στη χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να στρέψουν το παραγωγικό τους μοντέλο σε δραστηριότητες της θαλάσσιας οικονομίας.

Δίνουμε έμφαση στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, του ναυτιλιακού ή/ και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δημιουργούμε ένα ελληνικό «BlueInvest» FUND κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών ταμείων.

Και δε σταματάμε εδώ κ. συνάδελφοι,

Προβλέπουμε επίσης:

Εκπόνηση Ετήσιας ‘Έκθεσης Αξιολόγησης Πολιτικών στο Νησιωτικό Χώρο.

Συστήνουμε , Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας.

Πρόκειται για την «πεμπτουσία» του συμμετοχικού σχεδιασμού και της δικτύωσης με κανόνες.

Η «τετραπλή» έλικα ως μοντέλο συνεργασιών και εν τέλει μοντέλο δημοκρατικού σχεδιασμού παίρνει σάρκα και οστά, γεγονός που επισημάνθηκε και μέσω της διαβούλευσης και η Σύνοδος των Πρυτάνεων το εξήρε ως βασική τομή του ΝΧ.

Διαμορφώνουμε Ειδικό Πρόγραμμα Θεσμικής Ενδυνάμωσης Φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας.

Δημιουργούμε Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής.

Η δημόσια διοίκηση οφείλει να έχει ανοικτά και προσβάσιμα δεδομένα για να μπορέσει να στηρίξει τη δικτύωση και διαχείριση σύνθετων πληροφοριών. Για εμάς είναι ένα επιπλέον εργαλείο λογοδοσίας στον πολίτη και μέγιστης διαφάνειας στους κρίσιμους αυτούς τομείς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για τη σύνταξη του νομοσχεδίου, τα συναρμόδια Υπουργεία, όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευσης, καθώς και τους Περιφερειάρχες, Δημάρχους και τους 327 κοινωνικούς εταίρους και φορείς που πήραν μέρος στους 14 Περιφερειακούς Διαλόγους που διοργανώσαμε. Συνέβαλαν όλοι σε μια καθοριστική αλλαγή στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας.

Ήδη μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου μας και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διαβούλευσης εκπονήσαμε ειδική μελέτη και ενσωματώσαμε με τεκμηριωμένο τρόπο στο υπο διαπραγμάτευση κείμενο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σαφείς και εκτενείς αναφορές για την ανάγκη ολοκληρωμένων χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του στόχου Πολιτικής 3 και 5 της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και οφείλεται στη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα.

Πρόκειται για νομοσχέδιο με ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ και με συνεκτική άρμωση με κρίσιμες πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ και διαθέτει εκείνη τη λογική συνέχεια για να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για τα νησιά μας.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2021 η χώρα μας μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς 42 Κρατών Μελών από την Ευρώπη, τη Β. Αφρική και τη Μέση Ανατολή, Μέλη του Διακυβερνητικού Οργανισμού Ένωση για τη Μεσόγειο, συνυπογράφει τη 2η Υπουργική Διακήρυξη για την Γαλάζια Οικονομία για την ερχόμενη πενταετία έως το 2025.

Είναι το επιστέγασμα ευρείας διαβούλευσης μεταξύ όλων των κρατών που κράτησε παραπάνω από ένα χρόνο, ώστε να αποτυπωθούν οι βασικές θεματικές προτεραιότητες στη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και να τεθούν οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι.

Συστηματικά, αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά η χώρας μας επηρεάζει την ευρωπαϊκή ατζέντα.

Από ουραγός γίνεται διαμορφωτής και νιώθω πραγματικά υπερήφανος όπου θα είμαι σε θέση να παρουσιάσω τις νομοθετικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε εκπροσώπους 42 χωρών της Μεσογείου.

Το 2015 στην αντίστοιχη συνδιάσκεψη η Ελλάδα απουσίαζε, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να αντιμετωπίσει την κρίση που είχε δημιουργήσει. Εμείς όμως πλέον θα θέσουμε, ως κατ’ εξοχήν θαλάσσιο – ναυτιλιακό και νησιωτικό κράτος της ΕΕ, το πλαίσιο των πολιτικών κατευθύνσεων για την ερχόμενη 5ετία στον τομέα της Βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας.

Απόφαση μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η υλοποίηση των όσων προβλέπονται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση του.

Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Να έχουμε σύντομα απτά, θετικά αποτελέσματα για τις νησιωτικές κοινωνίες.

Για αυτό και έχουμε θέσει και δεσμευτικές προθεσμίες για κρίσιμες διατάξεις, όπως η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου σε ΦΕΚ.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου, της Κρήτης και του Ιονίου στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ταυτόχρονα διεθνή και ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Η πρόσφατη επικύρωση και επισημοποίηση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 νμ, δημιουργεί νέα δεδομένα, επεκτείνοντας το ζωτικό θαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας και η ύπαρξη Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την αναπτυξιακή του διαχείριση είναι κρίσιμης σημασίας.

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του θαλάσσιου και νησιωτικού μας χώρου, αποτελεί δικλείδα προστασίας εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανέναν, πόσο δε μάλλον από το Κεντρικό Κράτος.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες διατάξεις που εισάγονται με το παρόν νομοσχέδιο και σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα της χώρας στον τομέα των λιμένων, της ναυτιλίας, της ναυτικής εκπαίδευσης και του ΛΣ.ΕΛ.ΑΚΤ.

Πλοηγική Υπηρεσία

Σχετικά με την Πλοηγική Υπηρεσία, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι ΕΙΝΑΙ και ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ δημόσιος ο χαρακτήρας της παρεχόμενης πλοηγικής υπηρεσίας.

Καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Πρόθεσή μας είναι να αναβαθμιστεί η Πλοηγική Υπηρεσία ακόμη περισσότερο και για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στην πρόσληψη 7 νέων πλοηγών των 2020, προχωρήσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα θα έχουμε ανάδοχο για την κατασκευή και προμήθεια 7 νέων πλοηγίδων, καθώς και την αντικατάσταση μηχανών σε υφιστάμενες πλοηγίδες.

Σταθερός μας Στόχος η αύξηση οργανικών θέσεων – κανένας πλοηγός δε χάνει τη δουλειά του

Η προσφορά των Ελλήνων πλοηγών είναι διαχρονική και μη αμφισβητήσιμη και συμβάλουν τα μέγιστα στην εδραίωση της ασφάλειας των ελληνικών λιμένων.

Η ρύθμιση που εισάγουμε αναφέρεται στην παροχή πιστοποιητικού που αποτελεί διεθνή πρακτική, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα χορηγείται με αυστηρότατες προϋποθέσεις.

Ναυτική Εκπαίδευση

Στον τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης οι ρυθμίσεις που εισάγονται εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Ευγενίδου έθεσε τις βάσεις της μεταρρύθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης και σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το νόμο – πλαίσιο για τη ναυτική εκπαίδευση του μέλλοντος και τον πλήρη μετασχηματισμό της

Σε συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιούμε εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακών έργων για το σύστημα παρακολούθησης σπουδαστών σε ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ.

Ψηφιοποιούμε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας και βάζουμε τέλος στις εικόνες πολύωρων αναμονών των ναυτικών μας για να παραλάβουν ένα έγγραφο. Πλέον με ένα ΚΛΙΚ αυτό θα γίνεται από οπουδήποτε. Την τελευταία 5ετία η αντίστοιχη υπηρεσία εξέδωσε πάνω από 70.000 τέτοια έγγραφα, επομένως είναι εύκολα αντιληπτό το διοικητικό βάρος και η ταλαιπωρία των ναυτικών μας

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας

Επιτρέψτε μου να σταθώ σε μια άλλη σημαντική καινοτομία που εισάγουμε μέσω του νομοσχεδίου. Αναφέρομαι στη σύσταση της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας ή κοινώς «Port Community System».

Πρόκειται για έργο «σημαία» και υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.

Προάγεται η διαφάνεια, η ταχύτητα και η ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων που σχετίζονται με τις λιμενικές υπηρεσίες.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους θεσμικούς φορείς για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης αυτής.

Επιχειρησιακές Μονάδες ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιπλέον για το Αρχηγείο του ΛΣ/ ΕΛ.ΑΚΤ. ενεργοποιούμε κατά τρόπο συγκροτημένο και συνεκτικό τις δυνατότητες που προσφέρει ο ν.4412/16 για τον ορισμό χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε κρίσιμες αποκεντρωμένες υπηρεσίες και δομές τη δυνατότητα για αναθέσεις μικρής κλίμακας και για απολύτως αναγκαίες δαπάνες.

Για παράδειγμα είναι πλέον ζωτικής σημασίας για τα καύσιμα ενός σκάφους το τοπικό λιμεναρχείο να συνάπτει με απόλυτη διαφάνεια συμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κεντρικές προμήθειες και διαγωνιστικές διαδικασίες παρήγαγαν γραφειοκρατία και στις περισσότερες περιπτώσεις αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε κρίσιμες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε όλοι τι σημαίνει αυτό στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 30 – Περιβαλλοντική αδειοδότηση VTMIS, ΕΣΟΘΕ

Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων εθνικής σημασίας έργων που αφορούν προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης και μέσων για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας. Το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι έργα για τα οποία η αδιαφορία και η ολιγωρία των προηγούμενων έθεσαν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση, αλλά πλέον είναι σε τροχιά υλοποίησης.

Ήδη όμοια έργα του τομέα Άμυνας εξαιρούνται και σε συνεργασία με το Υπ. Περιβάλλοντος ενσωματώνουμε και τα έργα του ΛΣ στις ίδιες διατάξεις.

Επίσης, να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με πιθανότητα απώλειας πόρων ή μη διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων. Υπάρχει άλλωστε και σχετική αλληλογραφία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπ. Περιβάλλοντος που επιβεβαιώνει ότι μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία. Το έργο έχει προενταχθεί στο Εθνικό ΠΔΕ και θα ενταχθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και αναμένεται να προκηρυχτεί το Φεβρουάριο.

Άρθρο 45 (e-ναυλοσύμφωνο)

 • Η ψηφιοποίηση είναι βασικός στόχος του κράτους και της Κυβέρνησης.
 • Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι ο τερματισμός γραφειοκρατικών διαδικασιών και η καταπολέμηση των ουρών στα λιμεναρχεία που καταναλώνουν πολύτιμες εργατοώρες από τα στελέχη του ΛΣ και είναι επικίνδυνες για την υγεία εν μέσω πανδημίας.
 • Απώτερος στόχος η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του έγχαρτου ναυλοσυμφώνου σε σύνδεση με την ΑΑΔΕ, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα Λιμεναρχεία, στα πλαίσια της ψηφιακής μετάβασης του κράτους.

Πολιτικό Προσωπικό

Εξάλλου, θέλω να υπογραμμίσω ότι το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί διαχρονικά έναν ευαίσθητο και εξόχως σημαντικό κρίκο της λειτουργίας του.

Κατέχει σημαντικές θέσεις όχι απλά στις «πολιτικές» Υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά στελεχώνει με απόλυτη επιτυχία ακόμα και Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, τόσο στο Κέντρο όσο και στην Περιφέρεια.

Έχω επανειλημμένα τονίσει στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών τους φορέων και είναι ευκαιρία να τονίσω για μια ακόμη φορά ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι παρακολουθώ προσωπικά στενά τα θέματα που τους αφορούν και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις οργανικές τους θέσεις και την βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας τους.

Ο σκοπός, επομένως, είναι προφανής και τα βήματα για την επίτευξή του ξεκάθαρα.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ή διαδικασία κάλυψης θέσεων από ιδιωτικοποιηθέντες φορείς και επιχειρήσεις. Αμέσως μετά θα γίνει αξιολόγηση της κατάστασης που θα έχει διαμορφωθεί και, εφόσον παραμένουν κενά, θα αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση των κενών που θα έχουν προκύψει.

Πέραν όμως των παραπάνω, ιδιαίτερα για κρίσιμες θέσεις με εντονότερο πρόβλημα, όπως των καθηγητών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και του προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, θα έλθουμε σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών για αύξηση των συγκεκριμένων οργανικών θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού εντός του έτους.

Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου πρωταρχικός στόχος κατέστη η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Έχουμε καταθέσει και υλοποιούμε ένα μακρόπνοο και πρωτοφανές για τα δεδομένα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξοπλιστικό πρόγραμμα που για το 2020 ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα για τα έτη 2021-2027 αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια ευρώ αξιοποιώντας στο έπακρο ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, κάτι που η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε, εκ του αποτελέσματος, θέσει σε δεύτερη μοίρα.

Λογικό άλλωστε, αφού η πολιτική επιλογή ήταν αυτή των ανοιχτών συνόρων!

Το 2020 αυξήσαμε τις οργανικές θέσεις του Σώματος κατά 1.500. Το Σώμα επί ημερών μας μεγάλωσε!

 • Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επεκτείνουμε με το άρθρο 34 την ενδυνάμωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή κατά 95 τουλάχιστον στελέχη μέσω τις πρόσληψης επιπλέον προσωπικού από τους επιλαχόντες των διαγωνισμών κατάταξης που τελειώνουν τώρα.

Συνεπώς μόνο για το 2021 καλύπτουμε ήδη το 23% της αύξησης, δηλαδή εισέρχονται στο Σώμα συνολικά 343 νέα στελέχη.

Αν συνυπολογίσουμε και τις κατατάξεις των διαγωνισμών του 2020 το νούμερο αυξάνεται στα 543 στελέχη.

Αυτό είναι στήριξη στην πράξη!

Με κάθε νομοθετική πρωτοβουλία τασσόμαστε δίπλα στο Λιμενικό Σώμα.

 • Προχωρήσαμε σε ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών του ΛΣ., όπως για παράδειγμα:
 • Επιλύσαμε το χρόνιο ζήτημα με την προμήθεια των φαρμάκων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ήδη έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Επειδή το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης σήμερα νομοθετούμε σήμερα την ενεργοποίηση του «Συνηγόρου του Λιμενικού».

 • Εναρμονίζεται με το τεκμήριο της αθωότητας
 • Ξεπερνιούνται οι αγκυλώσεις που είχαν καταστήσει το θεσμό σε αχρησία
 • Επεκτείνεται το πεδίο ορισμού και καταλαμβάνει και τα ενδεχόμενα πολιτικά δικαστήρια ενώ δίδεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους των δικαστικών εξόδων που είναι τόσο απαραίτητα για το κάθε στέλεχος.
 • Προστατεύεται από την πολιτεία αποτελεσματικά όποιο στέλεχος βάλλεται άδικα στην πράξη.

Η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι να ακούμε και να συνδράμουμε τον κάθε λιμενικό, το κάθε στέλεχος που υπηρετεί την Πατρίδα.

Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε δίπλα του – Στη ζωή του, στην υπηρεσία του, στο καθήκον του. Με όση θέρμη προστατεύουν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή τα σύνορά μας, τη ζωή στη θάλασσα, το θαλάσσιο περιβάλλον, με την ίδια θέρμη προστατεύουμε και ενισχύουμε το Σώμα με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα, με προσωπικό και ρυθμίσεις απαραίτητες για να επιτελούν το έργο τους απρόσκοπτα.

Άρθρο 15 (Νηολόγιο ΗΒ)

 • Με τη διάταξη του άρθρου 15 δίδεται μία παράταση 2 ετών στα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό άνω του 50% σε υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, που πλέον δεν είναι μέλος της ΕΕ, να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές και να μείνουν στο ελληνικό νηολόγιο.

Άρθρο 16 (ΔΝΕΡ)

 • Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών λόγω COVID 19 το 2020 έχουν καταβληθεί από τον Οίκο Ναύτου:
 • Για έκτακτα επιδόματα περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 3.000 δικαιούχους και επίδομα ανεργίας πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 5.200 δικαιούχους.
 • Σύνολο κοντά στα 4,4 εκατομμύρια ευρώ καταβολές λόγω covid
 • Με τη ρύθμισή μας επεκτείνουμε την προστασία των ναυτικών μας και την καταβολή του επιδόματος ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 31.5.2021, όπως νομοθετήσαμε το Μάρτιο, το Μάιο και το Δεκέμβριο του 2020.
 • Επεκτείνονται συγχρόνως οι ρυθμίσεις για την προστασία της ασφαλιστικής ικανότητας και των παροχών σε χρήμα για τους ναυτολογημένους ναυτικούς μας που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.
 • Προστατεύεται το επίδομα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021

Άρθρο 27 (μείωση ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων)

Επεκτείνουμε τη μείωση κατά 20% των πάσης φύσεως ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων πλοίων αλλά και αλιευτικών σκαφών για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο αναδρομικά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Θα περάσω τώρα εν τάχυ στις τροπολογίες.

Καταρχήν για την τροπολογία όσον αφορά τις κυρώσεις. Με τη συγκεκριμένη διάταξη εξορθολογίζεται ένα πρωτοφανές πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων προσωπικής βάσης που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την υπέρβαση του ωραρίου των ναυτικών.

Θα ήθελα να καταστήσω καταρχήν απολύτως σαφές ότι τιμούμε και προασπίζουμε τα δικαιώματα των ναυτικών από την άλλη όμως δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε ένα τέτοιο καθεστώς κυρώσεων. Και για να γίνει ευκολότερα αντιληπτό θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να το κατανοήσουμε όλοι.

Φανταστείτε ότι για ένα πλοίο με 50 άτομα πλήρωμα υπέρβαση του ωραρίου εργασίας έστω και για λίγα λεπτά της ώρας συνεπάγεται σήμερα ένα διοικητικό πρόστιμο μεταξύ 15.000 και 25.000 ευρώ.

Εάν αυτό το συνδυάσετε με την πραγματική εικόνα που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στον ελληνικό νησιώτικο χώρο, με τις καιρικές συνθήκες και τις καθυστερήσεις στον κατάπλου και απόπλου στα διάφορα νησιώτικα λιμάνια εύκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς το ορθολογικό και το περιεχόμενο της διάταξης που εισάγουμε στο παρόν νομοσχέδιο.

Με την τροπολογία για το ΝΑΤ, εισάγουμε τη δυνατότητα διάθεσης σε ηλεκτρονική μορφή των διατιμημένων εντύπων. Αναμένεται να επωφεληθούν πάνω από 3.000 υπόχρεοι συναλλασσόμενοι με πλοία ελληνικών συμφερόντων, ελληνικής σημαίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την διοίκηση του ΝΑΤ προχωράμε στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό επ' ωφελείας των Ελλήνων ναυτικών και της ελληνικής σημαίας.

Για την τροπολογία που αφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) θέλω να δηλώσω το εξής : Δεν θίγουμε ούτε την ανεξαρτησία ούτε βεβαίως την υπόσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Φροντίζουμε απλά πρακτικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πράξη λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων να επιλυθούν.

Γιατί αυτό επιβάλλει η σωστή διοίκηση και η λειτουργικότητα του κάθε λιμένα. Και η πραγματικότητα είναι ότι λόγω αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων έχει δημιουργηθεί τεράστια σύγχυση στους εμπλεκόμενους φορείς για αυτό και εμείς προχωράμε στον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Δεν νοείται η συγκεκριμένη αρχή να έχει αρμοδιότητες που εκτείνονται μέχρι τη διενέργεια ελέγχων σε κατοικίες σε πρόσωπα σε επιχειρήσεις αρμοδιότητα την οποία έχει μόνο η επιτροπή ανταγωνισμού.

Σχετικές εικόνες