Προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up

DSC_8659__EPEX.jpg
Share:    

pano.jpg

Λόγω των αυξημένων αναγκών επιτήρησης της αλιείας στην Χώρα μας, εξ αιτίας της μεγάλης ακτογραμμής και των πολυάριθμων νησιών, υλοποιήθηκε η προμήθεια σαράντα τεσσάρων (44) πετρελαιοκίνητων σύγχρονων περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick – up, η οποία θα συντελέσει στην κατακόρυφη αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς θα επιφέρουν σημαντική ενίσχυση των Κεντρικών/Περιφερειακών Λιμενικών Αρχών της χώρας κυρίως στο κομμάτι της επιτήρησης – αστυνόμευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές δικαιοδοσίας τους στις οποίες η πρόσβαση με συμβατικά οχήματα είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Επισημαίνεται ότι, η πλειονότητα των υφιστάμενων χερσαίων μέσων είναι παλαιάς τεχνολογίας και λόγω της εντατικής και εκτεταμένης χρήσης τους, έχουν συμπληρώσει πολλές ώρες λειτουργίας και χρήζουν αντικατάστασης, ενώ σε αρκετά εξ αυτών κρίνεται ασύμφορη η επισκευή και αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν.

Η πράξη εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

kato.jpg

Σχετικές εικόνες