Στενή συνεργασία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας

Σύσκεψη στο ΥΝΑΝΠ με τη συμμετοχή της διευθύντριας EFCA και Στελεχών της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
DSC- 9267 COVER.jpg
Share:    

H συνεργασία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας (European Fisheries Control Agency – EFCA) και οι δυνατότητες ενίσχυσής της συζητήθηκαν εκτενώς κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρουσία της Εκτελεστικής Διευθύντριας της EFCA Dr Susan STEELE και του κ. Pedro GALACHE επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικής και Συνεργασίας της EFCA. Η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία έχει ως αποστολή τον επιχειρησιακό συντονισμό και τις δραστηριότητες ελέγχου αλιείας και αλιευτικών επιθεωρήσεων των κρατών μελών της Ε.Ε. Επίσης στοχεύει στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ τους, με στόχο τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους.

Κατά τη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) συζητήθηκαν και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ με την EFCA στους τομείς:

1) της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των συναρμόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών (EFCA-EMSA-FRONTEX),

2) της παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και επικοινωνιών που βασίζονται στην πλέον προηγμένη τεχνολογία,

3) της ανάπτυξης ικανοτήτων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών,

4) της εκπαίδευσης των επιθεωρητών αλιείας όσον αφορά στις νέες υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/2842 για τον έλεγχο της αλιείας και

5) την κοινή αξιοποίηση ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλών σκοπών, της ανταλλαγής προσωπικού και τεχνογνωσίας, καθώς και της διατομεακής και διασυνοριακής κοινής αξιοποίησης πόρων.

Από την πλευρά της ελληνικής αντιπροσωπείας διατυπώθηκε η υποστήριξη στις προσπάθειες των αρμόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πάσης φύσης εγκληματικών δραστηριοτήτων π.χ. παράνομη αλιεία, μετανάστευση κλπ, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των κρατών μελών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ε.Ε.

Προηγουμένως η Dr Susan STEELE και ο κ. Pedro GALACHE επισκέφθηκαν το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας και του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στο ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 080.

ΔΕΛΑΛ EFCA Λιμενικό Σώμα ΥΝΑΝΠ αλιεία

Σχετικές εικόνες