Συνεργασία της Γ. Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με την Ακαδημία Αθηνών για την κλιματική αλλαγή και νησιωτικότητα - «Πιλότος» η Σίφνος

49949
Share:    

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε εχθές μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη και του Καθηγητή κ. Κων/νου Συνολάκη, τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξειδίκευση κοινών δράσεων της Γενικής Γραμματείας και της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο της υιοθέτησης προτάσεων και μέτρων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στα νησιά, με έμφαση στο πρόβλημα των διαβρώσεων των ακτών και του παράκτιου χώρου των νησιωτικών περιοχών, είτε λόγω φυσικών διεργασιών, είτε λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων.

Η επιλογή της νήσου Σίφνου, παράγει συγκεκριμένα οφέλη για την έρευνα, αλλά κυρίως θα δώσει τη δυνατότητα προτυποποίησης διαδικασιών και εφαρμογών στην εξειδικευμένη μελέτη και εκτέλεση στοχευμένων έργων αποκατάστασης. Η έρευνα διάβρωσης και κυματικών συνθηκών θα διεξαχθεί στο πλαίσιο απόφασης κήρυξης του Δήμου Σίφνου, Π.Ε. Μήλου της Π.Ν.Α. σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με τη συνεργασία των συμβαλλομένων φορέων του Δήμου Σίφνου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, με τίτλο «Έρευνα διάβρωσης και κυματικών συνθηκών για τις παραλίες του Δήμου Σίφνου».

Περιοχή έρευνας θα είναι:

α): Η παραλία Καμάρες και η παραλία Πλατύ Γιαλός και

β): Η Παραλία Βαθύ, η Παραλία Χερρόνησος, και η Παραλία Σεράλια του Δήμου Σίφνου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην έρευνα διάβρωσης και τις προτάσεις μείωσης του ρυθμού διάβρωσης από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μεταξύ άλλων θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ερευνητικές μελέτες:

1) Αποτύπωση βαθυμετρίας και τοπογραφία των περιοχών έρευνας ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση λύσεων για τη διάβρωση.

2) Έρευνα κυματικών συνθηκών και πρόταση πιθανών λύσεων για μείωση των κυματισμών και έρευνα εξέλιξης ακτογραμμής στις περιοχές έρευνας

Οι έρευνες αυτές θα εκπονηθούν από την Έδρα Γεωλογικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.

Η υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Ακαδημίας Αθηνών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στην έδρα της Γενικής Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, ενώ υπήρξε αμοιβαία δέσμευση για ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και επιτόπια κοινή επίσκεψη σε ακτές της Λέσβου με σοβαρά προβλήματα διαβρώσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί αντίστοιχο έργο εμπεριστατωμένης έρευνας και τεκμηρίωσης των αναγκαίων παρεμβάσεων για έργα ακτομηχανικής προστασίας των ακτών.

Σημειώνεται ότι με πρόταση της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συνδρομή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - για πρώτη φορά - δεσμεύονται εξειδικευμένοι πόροι και αποτυπώνεται σχετική προτεραιότητα στις δράσεις του Υπουργείου, τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενδεικτικά αναφέρεται η ένταξη των πρώτων 7 έργων σε περιοχές της νησιωτικής χώρας με έμφαση στην ανάκτηση του παράκτιου χώρου και την υλοποίηση έργων προστασίας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 24 εκ. ευρώ, ενώ έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για δέσμευση επιπλέον πόρων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 21-27 με πρόταση της ΓΓΑΙΓΝΠ για ένταξη σχετικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέαρχος», με χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας κ. Ιγνάτιος Σίμος, ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έργων κ. Κων/νος Τζουτζομήτρος, ο Διευθυντής Νησιωτικής Πολιτικής Δρ. Δημήτριος Γαλανόπουλος, η πολ. μηχανικός κα Μαρία Οικονόμου, στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Θεμάτων και η νομική σύμβουλος του ΓΓ κα Μαρία Κουφού, ενώ από την πλευρά της Ακαδημίας Αθηνών, εκτός από τον Καθηγητή κ. Κων/νο Συνολάκη, συμμετείχε ο ερευνητής Δρ. Βασίλειος Σκαναβής.

#ΓΓΑΙΝΠ #νησιωτικότητα #Συνολάκης #Κουτουλάκης #κληματικήαλλαγή #ΑκαδημίαΑθηνών

Σχετικές εικόνες