Το «Σύμφωνο της Μυτιλήνης» - Υψηλού συμβολισμού συνάντηση εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας στην έδρα της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

0ba354c2-72de-4540-b31e-76b94b65bbbf.jpeg
Share:    

Μια ιστορική στιγμή για τη σχέση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τα Νησιώτικα Επιμελητήρια της χώρας και τους θεσμικούς εταίρους και φορείς εκπροσώπησης τους, αποτέλεσε η διευρυμένη συνεδρίαση Φορέων που διεξήχθη το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, στην έδρα της Γ.Γ.Α.Ν.Π. στη Μυτιλήνη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Σύμφωνο της Μυτιλήνης».

Ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κουτουλάκης αφού καλωσόρισε τους επιμελητηριακούς παράγοντες στην έδρα της ΓΓΑΙΝΠ και παρουσίασε τη σύγχρονη ιστορία του κτιρίου που στέγασε το τ. Υπουργείο Αιγαίου, προχώρησε σε παράθεση των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απευθύνοντας κάλεσμα συνεργασίας των Επιμελητηρίων με τη ΓΓΑΙΝΠ για την από κοινού διαμόρφωση των θέσεων της Ελλάδας, ενόψει της Σουηδικής και Ισπανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2023.

Ιδίως η Ισπανική προεδρία αναμένεται να θέσει υψηλά την ατζέντα της ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής με δέσμευση ειδικών πόρων για τος νησιωτικές περιοχές των κρατών μελών. Ο κ. ΓΓΑΙΝΠ προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των βασικών θέσεων της Ελλάδος και έθεσε τα ορόσημα συνεργασίας, όπου τα νησιώτικα επιμελητήρια, θα έχουν αποφασιστικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση με αξιωματούχους της ισπανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο διαμόρφωσης της επίσημης ατζέντας της Ισπανικής προεδρίας και στην οποία θα παρουσιαστούν οι θέσεις και η πορεία υλοποίησης θεσμικών πρωτοβουλιών από την ελληνική κυβέρνηση, με τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, άλλωστε, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Insuleur στα Gran Canaria, όπου θα συγκεντρωθούν τα νησιώτικα επιμελητήρια της ΕΕ για να θέσουν τις προτεραιότητες.

Σημαντικός σταθμός είναι η σύγκληση της ολομέλειας του Island Commission του CPMR το Φεβρουάριο του 2023, στη Μαγιόρκα, όπου θα υιοθετηθεί το κοινό πλαίσιο προτάσεων για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη νησιωτική πολιτική της ΕΕ.

Υπό το φως των ανωτέρω εξελίξεων, η διευρυμένη σύσκεψη των νησιωτικών επιμελητηριακών φορέων στη ΓΓΑΙΝΠ, απέκτησε χαρακτήρα ουσιαστικής ενίσχυσης της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ενώ διαπιστώθηκαν και τα κοινά προβλήματα αλλά και οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού νησιωτικού χώρου.

Με πρόταση του ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συμφωνήθηκε η διεξαγωγή της πρώτης - εθνικής εμβέλειας - έρευνας υπό μορφή «Νησιωτικού Βαρόμετρου επιχειρηματικότητας» με τρεις άξονες: πρώτον, την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία και της δραστηριότητας του, δεύτερον, ο υπολογισμός του κόστους του νησιωτικού «Επιχειρείν» και τρίτον, οι αδυναμίες των νησιωτικών logistics.

Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί η σχετική έρευνα η οποία αναμένεται να αναδείξει σημαντικά ευρήματα για τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και κυρίως θα τροφοδοτήσει τις βασικές απαιτήσεις για στοχευμέναχρηματοδοτικά εργαλεία και την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου.

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία θεσμικής σύμπραξης της ΓΓΑΙΝΠ με τα νησιώτικα επιμελητήρια, έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της συνεργασίας με το δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.

Για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση της έρευνας αναμένεται να δημιουργηθεί διεπιστημονική ομάδα έργου με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και συνάφειας σε θέματα επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ, Θεσσαλίας, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης κα προκειμένου να υποστηριχθεί το φιλόδοξο εγχείρημα.

«Το «Σύμφωνο της Μυτιλήνης», επισημαίνει ο κ. Κουτουλάκης, «αποτελεί το πολιτικό βήμα που αποδεχθήκαν όλοι οι παριστάμενοι, ότι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί η χάραξη του Οδικού Χάρτη για τη διαμόρφωση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάδειξη και υποστήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέθεσαν μια εικόνα, αλλά κυρίως μια «αλυσίδα» για τον τρόπο που στο νησιωτικό χώρο δύναται να παραχθεί πολιτική και ετέθησαν οι βάσεις και οι προτεραιότητες για μια ουσιαστική νησιωτική διακυβέρνηση, ως την πρώτη σημαντική κατάκτηση για την επίτευξη οποιουδήποτε στόχου τεθεί».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) κ. Δημήτριος Συξέρης, Πρόεδροι και μέλη διοίκησης από 21 Επιμελητήρια, εκπρόσωπος του Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΣΥΜ), εκπρόσωποι του INSULEUR (του ευρωπαϊκού φορέα που εκπροσωπεί τα επιμελητήρια), το ΚΕΠΕ (υπό το συντονισμό του Καθηγητή Λιαργκόβα και επιστημονική εποπτεία του Δρ. Θοδωρή Τσέκερη), η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Καβρουδάκη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντές και στελέχη από τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΓΓΑΙΝΠ.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΓΓΑΙΝΠ Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Κουτουλάκης Πλακιωτάκης Μανώλης Κουτουλάκης ΥΝΑΝΠ

Σχετικές εικόνες