Χρηματοδότηση για την επισκευή του κατεστραμμένου κρηπιδώματος του λιμένα νήσου Αμμουλιανής, από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (28.08.2023)

Αμμουλιανή.jpeg
Share:    

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η χρηματοδότηση για την ένταξη της πράξης «Επισκευή Κρηπιδώματος στο επιβατικό λιμάνι Δ.Κ. Αμμουλιανής» (ΑΔΑ: 622Ω4653ΠΩ-Μ04) ποσού ύψους 46.799,68 ευρώ, προκειμένου να επισκευαστεί το κατεστραμμένο κρηπίδωμα του επιβατικού λιμένα Αμμουλιανής, στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Η έγκριση της χρηματοδότησης γίνεται στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Υποπρόγραμμα Α΄: Ενίσχυση της Ναυτιλίας, της Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής και της Ασφάλειας και της Προστασίας στο Θαλάσσιο Χώρο (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), που εμπίπτει στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 «Ανάπτυξη Υποδομών», στον Άξονα Προτεραιότητας 4.3 «Λιμενικές Υποδομές».

Αμμουλιανή ΥΝΑΝΠ Βαρβιτσιώτης Λιμάνια

Σχετικές εικόνες