Υπουργική Σύνοδος με θέμα “Triggering greening and international competitiveness of shipping and ports” (Αμβούργο, 08.09.2020)

photo_ynanp.png
Share:    

Τη δέσμευση της Ελλάδας σε πολιτικές που θα διασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με όρους που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της, ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ως βασικός ομιλητής στην Υπουργική Σύνοδο με θέμα “Triggering greening and international competitiveness of shipping and ports”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (β’ εξάμηνο 2020).

Ο κ. Πλακιωτάκης απέδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα διατήρησης της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων του ευρωπαϊκού στόλου και ειδικά της bulk / tramp ναυτιλίας, η οποία λειτουργεί σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε την Ε.Ε. να διαμορφώσει πολιτικές που θα σέβονται πλήρως τον κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που συνεπάγονται για τη ναυτιλία οι νέες απαιτήσεις προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και μείωσης των αερίων εκπομπών από τα πλοία.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επεσήμανε ότι η θέσπιση τυχόν περιφερειακών μέτρων, όπως η εισαγωγή της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS), δεν αποτελούν κατάλληλη λύση για μια παγκόσμια βιομηχανία, όπως η ναυτιλία, καθόσον δεν αναμένεται να συνδράμει ουσιαστικά στις διεθνείς προσπάθειες για την κλιματική αλλαγή λόγω πιθανής διαρροής άνθρακα, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία και απασχόληση και ότι θα εγείρει σοβαρές ενστάσεις από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Τέλος, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη υποστήριξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην εποχή της πανδημίας, ως βασικό μέσο για τη γρήγορη επαναφορά της παγκόσμιας οικονομίας στο δρόμο της ανάκαμψης.

Ο κ. Πλακιωτάκης παρακολούθησε τις εργασίες της Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης και συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με αντικείμενο τις προκλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας από την εφαρμογή της Ευρωπαικής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν οι αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας Υπουργοί της Γερμανίας, Γαλλίας, Πολωνίας και Ολλανδίας, ενώ από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχε η Επικεφαλής της Επιτροπής Μεταφορών κυρία Karima Delli (Γαλλία) και το μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος κ.Peter Liese (Γερμανία).

ΥΝΑΝΠ Γιάννης Πλακιωτάκης Υπουργική Σύνοδος Αμβούργο

Σχετικές εικόνες