Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) εδώ.

Σύγκληση Συμβουλίου ΣΑΣ

Ημερήσια Διάταξη 01/2020 05-06-2020 Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την ημερήσια διάταξη Σ.Α.Σ. εδώ.

ΣΑΣ

Συγκρότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020 - 2022Δείτε το ΦΕΚ της Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020 - 2022 εδώ.

ΣΑΣ

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών υπ αρίθ' 01/ 2020 05-06-2020

Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ.

Γνωμοδότηση ΣΑΣ

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Υπ αρίθ' 02/30-06-2020 Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)Δείτε την γνωμοδότηση εδώ.

Γνωμοδότηση ΣΑΣ

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Ημερήσια Διάταξη 03/2020 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Γνωμοδοτηση Σ.Α.Σ 03-20

Ρυθμίσεις για την ομαλή κίνηση των επιβατών ακτοπλοΐας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας

Η βεβαίωση για επιβάτες οι οποίοι αποβιβάζονται μεταξύ 22:00 έως 05:00 στους λιμένες, αποκλειστικά από Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία τα οποία εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές, θα χορηγείται πλέον από τον πλοίαρχο …

COVID-19

Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη ΣΑΣ 01/2021

Πίνακας δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2021-2022

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Ημερήσια Διάταξη 05/2021 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την Ημερήσια Διάταξη εδώ.

Γνωμοδότηση 06/05-07-2021 Σ.Α.Σ.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ.

Γνωμοδότηση 06/05-07-2021 Σ.Α.Σ. (Ορθή επανάληψη)

Δείτε την Γνωμοδότηση (Ο.Ε) εδώ.

Τροποποίηση Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) διετίας 2020-2022

Δείτε την Τροποποίηση Συγκρότησης Συμβουλίου εδώ.

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Hμερήσια διάταξη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ)

Δείτε την ημερήσια διάταξη εδώ.

Yπ'αριθ. 07/09-09-2021 γνωμοδότηση Σ.Α.Σ

Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ.

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (08/14-10-2021)

Δείτε την πρόσκληση εδώ.