Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ναυλοσύμφωνο

ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ

Ισχύουσες διατάξεις:

-ν. 4256/2014 (Α’ 92)

-αριθ. 3133.1/10229/2016/04-2-2016 Υ.Α. (Β’ 364),

Γενικές πληροφορίες:

-Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του ν. 4256/2014 συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνο). Θεωρημένο αντίγραφο …

Θαλάσσιος Τουρισμός Ναυλοσύμφωνο