Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006

mlc2006.jpg

Την 23η Φεβρουαρίου 2006, η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), κατά την 94η ναυτιλιακή σύνοδό της στη Γενεύη Ελβετίας, υιοθέτησε τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 (ΣΝΕ, 2006) (MLC, …

Ναυτική εργασία