Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ελληνικό Νηολόγιο

niologio.jpg

H προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο αποτελεί πάγια προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζεται ένα πλέγμα μέτρων που αποσκοπούν στην ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό …

ελληνικό νηολόγιο πλοιοκτησία

Ελληνικός / Ελληνόκτητος στόλος

ελληνικό νηολόγιο στόλος Ναυτιλία