Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ενισχύσαμε 93 Λιμενικές Αρχές με παράκτιους σταθμούς αυτόματου συστήματος εντοπισμού πλοίων (AIS)

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου εγκατάστασης παράκτιων σταθμών αυτόματου συστήματος εντοπισμού πλοίων (AIS) σε κτιριακές εγκαταστάσεις ενενήντα τριών (93) Λιμενικών Αρχών ανά την επικράτεια, επαυξάνοντας τις δυνατότητες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. …

AIS