Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Επαγγελματικά-Τουριστικά Πλοία Αναψυχής

Ισχύουσες διατάξεις:

  1. Ν. 4256/2014 /14-04-2014 (92Α΄)
  2. ΠΟΛ. 1209/14 / 14-11-2018/(5092Β΄)
  3. Ν. 4676/2020 / 19-03-2020 (67Α΄)

Γενικές Πληροφορίες:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4256/2014, όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής …

Θαλάσσιος Τουρισμός e-Μητρώο