Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Επαγγελματικά-Τουριστικά Πλοία Αναψυχής

Ισχύουσες διατάξεις

-Ν. 4926/2022 (Α’ 82)

- ΠΟΛ. 1209/14 / 14-11-2018/(5092Β΄)

Γενικές πληροφορίες

Α. Καταχώριση στο e- Μητρώο Πλοίων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4926/2022, όλα …

Θαλάσσιος Τουρισμός e-Μητρώο