Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρώτο βραβείο για την ψηφιακή υπηρεσία «epilotage» της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το πρώτο βραβείο για την «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» στην κατηγορία «Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» κέρδισε η ψηφιακή υπηρεσία «epilotage» στην διαγωνιστική διαδικασία του θεσμού των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το …

ΥΝΑΝΠ Λιμενικό Σώμα epilotage Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας Πλοηγικοί Σταθμοί