Διατελέσαντες Πρόεδροι ΔΣ

-
Share:    

-

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ
1 Μ. ΣΑΚΑΡΗΣ Υποναύαρχος Λ.Σ. 1960
2 Π. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Υποναύαρχος Λ.Σ. 1962
3 Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Υποναύαρχος Λ.Σ. 1964
4 Ν. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ Υποναύαρχος Λ.Σ. 1966
5 Δ. ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1967
6 Ζ. ΠΑΛΥΒΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1968
7 Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1968
8 Ν. ΓΚΡΕΚΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1969
9 Κ. ΒΕΤΤΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1969
10 E. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1971
11 Ε. ΤΡΑΝΤΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1971
12 Κ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1972
13 Σ. ΧΩΡΑΦΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1973
14 Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1975
15 Α. ΤΣΙΧΛΑΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1977
16 Δ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1978
17 Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1978
18 Ν. ΠΑΤΕΡΑΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1981
19 Α. ΚΟΝΤΑΞΗΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1981
20 Α. ΡΟΥΣΣΟΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1982
21 Α. ΜΠΡΑΜΗΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1984
22 Ε. ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1984
23 Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1984
24 Α. ΡΟΥΣΣΟΣ Αντεισαγγελέας Εφετών Πειραιά 1986
25 Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1989
26 Α. ΜΠΡΑΜΗΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1990
27 Ζ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1990
28 Α. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1991
29 Α. ΚΩΤΣΑΚΗΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1993
30 Ι. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1993
31 Σ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1994
32 Ι. ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1995
33 Α. ΛΙΟΓΑΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1995
34 Λ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 1999
35 Α. ΛΙΟΓΑΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 2000
36 Γ. ΠΕΠΟΝΗΣ Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 2002
37 Ε. ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2004
38 Α. ΜΠΟΥΣΙΟΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2004
39 Π. ΓΑΛΑΝΗΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2006
40 Γ. ΜΑΓΙΑΤΗΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2008
41 Κ. ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Υποναύαρχος Λ.Σ. 2011
42 Α. ΠΑΠΠΟΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2012
43 Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2014
44 Κ. ΠΟΥΛΗΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2016
45 Β. ΜΑΜΜΗΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 2018