Ανακοίνωση αρχικού πίνακα κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2023 - 2024