Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικοτεχνικού και εξοπλισμού επίπλων των χώρων διοίκησης της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικοτεχνικού και εξοπλισμού επίπλων των χώρων διοίκησης της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό Ευρώ #3.100,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Σχολή Δοκίμων Λ/Φ στα τηλέφωνα : 210 4121212 & 210 5531790, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικοτεχνικού και εξοπλισμού επίπλων των χώρων διοίκησης της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ» μέχρι και την 29-08-2023 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σ.Μ.Υ.Ν. (Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ – Λεωφόρος Παλάσκα, Τ.Κ. : 124 61), όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: