Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ διάρκειας έξι (06) μηνών